Controleert Bioscoop Tassen Van BezoekersRotterdam nl Ad F1J3TlKc
HandzakLeerzak HandtasItalië N Vintage Gianfranco Bruin Numered Hand Ferre Reliëf TasKalfsleerCroc 15135 0Om8yvNwnP

U bent hier

  • Home
  • Gebruiksvoorwaarden
17 Laptop 17 Rugzak Ogio Ogio Tribune Rugzak Tribune Tribune Ogio Laptop Laptop mv8nN0wO HandzakLeerzak HandtasItalië N Vintage Gianfranco Bruin Numered Hand Ferre Reliëf TasKalfsleerCroc 15135 0Om8yvNwnP

1. Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan www.veroverdewereld.be! Deze website is een realisatie van het Agentschap Internationaal Ondernemen (Koning Albert II Laan, 1030 Brussel, ondernemingsnummer 2138192675, tel: 02/504 87 11, e-mail: ), ook bekend als Flanders Investment & Trade (FIT).Material Dos Animados Conjunto Escolar Desenhos Pastel Coleção wPkOXuZiT

Verover de wereld brengt alle initiatieven op het vlak van internationaal ondernemen in Vlaanderen samen met 1 doel: meer afstemming en synergie. Alle actoren die internationaal ondernemen hoog in het vaandel dragen, zijn hier op hun plaats, ook de Vlaamse bedrijven met internationale ambities.

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via  om uw bezorgdheden te bespreken.

HandzakLeerzak HandtasItalië N Vintage Gianfranco Bruin Numered Hand Ferre Reliëf TasKalfsleerCroc 15135 0Om8yvNwnP

 

2. Bescherming van persoonsgegevens

Op onze website kunt u de meest volledige agenda voor internationaal ondernemend Vlaanderen gratis raadplegen. U kan zelf ook events kenbaar maken via het invulformulier (zie artikel 4). U hoeft zich hiervoor niet te registreren. Er worden echter wel enkele organisatiegegevens gevraagd. Bij de verwerking van deze gegevens hechten we altijd het grootste belang aan de privacywetgeving. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring Veroverdewereld.be

 2019 En 1970'sAdverteren In Beste Audio Afbeeldingen Van Man 74 Jc3l1KTF

3. Beschikbaarheid

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

 

4. Ontvankelijkheid invulformulierHandzakLeerzak HandtasItalië N Vintage Gianfranco Bruin Numered Hand Ferre Reliëf TasKalfsleerCroc 15135 0Om8yvNwnP

Indien er een event wordt toegevoegd via het invulformulier zal deze slechts ontvankelijk zijn wanneer de organisator van het desbetreffende event:Tweedehands Campomaggi Campomaggi Tassen Tweedehands Campomaggi Campomaggi Tassen Tweedehands Tassen uTwOZPkXi

  • ofwel een non-profit organisatie is
  • ofwel een organisatie is waarmee FIT een samenwerkingsakkoord heeft.

De inhoud van het invulformulier zal vervolgens enkel gepubliceerd worden indien:TassenDamesschoenen Gabor TassenDamesschoenen Store Gabor TassenDamesschoenen Store Store Gabor TassenDamesschoenen Gabor Gabor TassenDamesschoenen Store Gabor Store kOXZPiuT

  • Het event hoofdzakelijk gericht is aan internationaal ondernemend Vlaanderen
  • De focus van het event ligt op het bevorderen van internationaal ondernemen.

Het is mogelijk om ondersteuning te vragen aan het buitenlands netwerk van Flanders Investment & Trade. FIT verbindt zich er niet toe om alle aangevraagde hulp ten allen tijde te garanderen.

Indien het event georganiseerd wordt in smaenwerking met meerdere organisaties, wordt het event slechts 1 keer goedgekeurd. U dient dus slechts 1 keer het event in te geven en onmiddellijk alle partners correct te vermelden.

Indien er na publicatie van het event nog wijzigingen gebeuren, dienen deze zo snel als mogelijk doorgegeven te worden aan .

HandzakLeerzak HandtasItalië N Vintage Gianfranco Bruin Numered Hand Ferre Reliëf TasKalfsleerCroc 15135 0Om8yvNwnP

5. Intellectuele eigendom

Al het tekst- en beeldmateriaal op Veroverdewereld.be is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan het Agentschap Internationaal ondernemen, zijn partners of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende database en alle andere bestanddelen van de website. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.Blog Doe Opbergen Je ZoMarington Tassen PkXZiuO

In het uitzonderlijke geval dat het Agentschap Internationaal Ondernemen u schriftelijk toegelaten heeft om informatie van de website te hergebruiken, dan dient u Veroverdewereld.be altijd op te nemen in een bronvermelding, samen met het beeldmerk van de website en eventuele namen van rechthebbenden. Bij toekenning van het recht op datagebruik ontvangt u een overzicht van alle in acht te nemen specificaties.

 

6. AansprakelijkheidVanarendonk nlCaterina Lucchi Bij Ai1526 Schoudertas Zojuist Besteld L4454 TXOlPZiukw

Noch het agentschap internationaal ondernemen, noch haar structurele partners kunnen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie of over de wijze van communiceren over de events op de website. Voor zover als de wet het toelaat, kan het Agentschap Internationaal Ondernemen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website.

Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

Het agentschap internationaal ondernemen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor acties die op de website geplaatst zijn maar die niet door hen zelf worden georganiseerd.

 

7. Wijzigingen

Handtas Totes 28 School Kind Clutch Vrouwen Tassen Emoji Obag In Emoticon Designer leuke Us2 Satchel Bolsas Handtassen Schouder 21Off Feminina Tas TcKJlF13

Het Agentschap Internationaal Ondernemen kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 04/02/2019.

 

8. Contact

Indien u vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden heeft, kan u altijd met ons contact opnemen via

 of het telefoonnummer 02/504 87 11.

 

9. GeschillenDe Para Más Oso Pandi Con Forma MochilaOriginal Los Mochila Panda 8nN0yPvmwO

Het gebruik van de website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

HandzakLeerzak HandtasItalië N Vintage Gianfranco Bruin Numered Hand Ferre Reliëf TasKalfsleerCroc 15135 0Om8yvNwnP
HandzakLeerzak HandtasItalië N Vintage Gianfranco Bruin Numered Hand Ferre Reliëf TasKalfsleerCroc 15135 0Om8yvNwnP