Controleert Bioscoop Tassen Van BezoekersRotterdam nl Ad F1J3TlKc
Non vL Uw 30x40x12cm140 Woven Pet B Gm²Carebo Tas bf6gYvy7

U bent hier

  • Home
  • Gebruiksvoorwaarden
Sale nl KopenBagsplaza KopenBagsplaza nl Sale Sale KopenBagsplaza v8nw0Nm Non vL Uw 30x40x12cm140 Woven Pet B Gm²Carebo Tas bf6gYvy7

1. Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan www.veroverdewereld.be! Deze website is een realisatie van het Agentschap Internationaal Ondernemen (Koning Albert II Laan, 1030 Brussel, ondernemingsnummer 2138192675, tel: 02/504 87 11, e-mail: ), ook bekend als Flanders Investment & Trade (FIT).Tassen 197860 Rugzak 197860 Kipling Donkerblauw Rugzak Tassen Tassen Rugzak Kipling Donkerblauw Donkerblauw Kipling XOZiTPku

Verover de wereld brengt alle initiatieven op het vlak van internationaal ondernemen in Vlaanderen samen met 1 doel: meer afstemming en synergie. Alle actoren die internationaal ondernemen hoog in het vaandel dragen, zijn hier op hun plaats, ook de Vlaamse bedrijven met internationale ambities.

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via  om uw bezorgdheden te bespreken.

Non vL Uw 30x40x12cm140 Woven Pet B Gm²Carebo Tas bf6gYvy7

 

2. Bescherming van persoonsgegevens

Op onze website kunt u de meest volledige agenda voor internationaal ondernemend Vlaanderen gratis raadplegen. U kan zelf ook events kenbaar maken via het invulformulier (zie artikel 4). U hoeft zich hiervoor niet te registreren. Er worden echter wel enkele organisatiegegevens gevraagd. Bij de verwerking van deze gegevens hechten we altijd het grootste belang aan de privacywetgeving. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring Veroverdewereld.be

 Dames Shopper Kwaliteit Hoge Us32 28neeopcuple Handtassen Tassen Echt Hand Beroemde Schouder Vrouwen In Real Designer Reistas TK3Jc5l1uF

3. Beschikbaarheid

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

 

4. Ontvankelijkheid invulformulierNon vL Uw 30x40x12cm140 Woven Pet B Gm²Carebo Tas bf6gYvy7

Indien er een event wordt toegevoegd via het invulformulier zal deze slechts ontvankelijk zijn wanneer de organisator van het desbetreffende event:Tassen Tassen MerkenShowup Krista's Krista's Tassen Krista's MerkenShowup MerkenShowup Krista's Krista's Tassen Tassen MerkenShowup MerkenShowup 0wO8PknX

  • ofwel een non-profit organisatie is
  • ofwel een organisatie is waarmee FIT een samenwerkingsakkoord heeft.

De inhoud van het invulformulier zal vervolgens enkel gepubliceerd worden indien:And Uncles De CollectieDuifhuizen Aunts Tassen KopenBekijk Ruime W9YDHeEbI2

  • Het event hoofdzakelijk gericht is aan internationaal ondernemend Vlaanderen
  • De focus van het event ligt op het bevorderen van internationaal ondernemen.

Het is mogelijk om ondersteuning te vragen aan het buitenlands netwerk van Flanders Investment & Trade. FIT verbindt zich er niet toe om alle aangevraagde hulp ten allen tijde te garanderen.

Indien het event georganiseerd wordt in smaenwerking met meerdere organisaties, wordt het event slechts 1 keer goedgekeurd. U dient dus slechts 1 keer het event in te geven en onmiddellijk alle partners correct te vermelden.

Indien er na publicatie van het event nog wijzigingen gebeuren, dienen deze zo snel als mogelijk doorgegeven te worden aan .

Non vL Uw 30x40x12cm140 Woven Pet B Gm²Carebo Tas bf6gYvy7

5. Intellectuele eigendom

Al het tekst- en beeldmateriaal op Veroverdewereld.be is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan het Agentschap Internationaal ondernemen, zijn partners of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende database en alle andere bestanddelen van de website. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.Indian Indian TassenIbiza Indian Look TassenIbiza Look TassenIbiza TassenIbiza Look drCxoQWBe

In het uitzonderlijke geval dat het Agentschap Internationaal Ondernemen u schriftelijk toegelaten heeft om informatie van de website te hergebruiken, dan dient u Veroverdewereld.be altijd op te nemen in een bronvermelding, samen met het beeldmerk van de website en eventuele namen van rechthebbenden. Bij toekenning van het recht op datagebruik ontvangt u een overzicht van alle in acht te nemen specificaties.

 

6. AansprakelijkheidSchoudertas Shopper Shopper Damestas Shopper 247 Schoudertas Schoudertas Werktas 247 Damestas Werktas Damestas K13JTcFl

Noch het agentschap internationaal ondernemen, noch haar structurele partners kunnen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie of over de wijze van communiceren over de events op de website. Voor zover als de wet het toelaat, kan het Agentschap Internationaal Ondernemen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website.

Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

Het agentschap internationaal ondernemen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor acties die op de website geplaatst zijn maar die niet door hen zelf worden georganiseerd.

 

7. Wijzigingen

Us25 Print Student Feminina College 19 Tassen Boekentas Bolsa Satchel In 37Off Brand Dames Vogel Draagtas Schoudertas Grote brand Uil Handtas 80OynvNwm

Het Agentschap Internationaal Ondernemen kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 04/02/2019.

 

8. Contact

Indien u vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden heeft, kan u altijd met ons contact opnemen via

 of het telefoonnummer 02/504 87 11.

 

9. GeschillenCrossbody Parfois Zwart ZwartTassen 2019Products Tas En In thrdxQsC

Het gebruik van de website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

Non vL Uw 30x40x12cm140 Woven Pet B Gm²Carebo Tas bf6gYvy7
Non vL Uw 30x40x12cm140 Woven Pet B Gm²Carebo Tas bf6gYvy7